Skal jeg skrive din bog?

Færgerne KYHOLM og VESBORG mødes på omslaget til bogen

Skal jeg skrive historien om din virksomhed? Jeres forening? Dig selv?

Lad journalist Bjarne Jensen skrive din bog. Jeg har erfaring med både store og små bogprojekter.

Jeg er en vedholdende researcher, og jeg evner at holde styr på store mængder indformation og formidle det vigtigste, når flere hundrede siders kildemateriale, samt eventuelle interviews skal skrives sammen til en bog

Stor bog om Samsø Linien

Samsø Linien hyrede mig til at skrive rederiets historie, efter det i 2008 mistede kontrakten på at stå for færgedriften mellem Samsø og Jylland og senere gav afkald på ruten til Sjælland.

Arbejdet med bogen “Samsø Linien – fra storme til havari og bjærgning” omfattede:

  • Indsamling, gennemgang og systematisering af 2.000 siders skriftligt kildemateriale.
  • Interview med 21 mundtlige kilder
  • Indsamling af fotos
  • Skrivning af teksten til næsten 200 bogsider
  • Kontakt til trykkeri og korrekturlæser

Har du et lignende projekt – større eller mindre, så kontakt mig for en uforpligtigende snak på post@bjarnejensen.dk eller 61 69 89 96

Handelstandsforeningens historie

Ry Citys jubilæumsbog med tekst af Bjarne Jensen

Jeg skrev tekst til Ry Citys lille jubilæumsbog

Jeg har også arbejdet med mindre bogprojekter. I marts 2016 udgav handelstandsforening Ry City jubilæumskriftet “75 år i butikkernes tjeneste”.

Jeg havde skrevet teksten til den lille bog, som var baseret på gamle protokoller, avisartikler og interviews med nuværende og tidligere formænd og bestyrelsesmedlemmer.

Bogen om Jensen

Lige nu skriver jeg på Bogen om Jensen, som hylder navnet Jensen og nogle af de personer, steder og ting, der bærer det. Den udkommer i 2017. Følg projektet på Facebook.