Det siger kunderne

Kommunikationschef Jens Velling har sat følgende ord på Bogen om Letbanen, mit arbejde og vores samarbejde:

Bjarne Jensen leverede i 2017 alt det journalistiske indhold til Bogen om Letbanen – en flot ’coffee table’ bog på 156 sider i formatet 30×30 cm.

I arbejdet med bogen har Bjarne udført et omfattende researcharbejde, interviewet et væld af personer og leveret 10 meget velskrevne kapitler om Letbanen. Emnerne har omfattet alt fra den oprindelige politiske vision til læsevenlige beskrivelser af kompliceret teknik. Det samlede resultat er blevet en vellykket bog om historien bag Danmarks første letbane, et pionérprojekt til fire milliarder kroner, der på sigt skal blive Østjyllands svar på hovedstadsregionens S-tog.

For letbaneselskabet har det været vigtigt at få etableret en grundfortælling om dette banebrydende infrastrukturprojekt. Det har Bjarne gjort på bedste vis – og på den måde har vi som selskab fået lejlighed til at fortælle vores version af historien. Min vurdering er, at vi har fået en bog om Letbanen, der også vil være relevant om mange år i et historisk perspektiv. Vi benytter især bogen i PR-øjemed, f.eks. uddeles den i forbindelse med de mange oplæg og rundvisninger, som vi afholder på Letbanens hovedkvarter i Banegraven. Vores besøgende og samarbejdspartnere udtrykker stor glæde ved bogen, som de beskriver som flot og spændende.

Bogen er skrevet over en periode på ca. et halvt år. I al den tid har det været en fornøjelse at samarbejde med Bjarne, der har overholdt deadlines, bevaret overblikket over et omfattende materiale og leveret tekster af høj kvalitet.

Jeg kan derfor varmt anbefale Bjarne Jensen til andre, der måtte ønske et firmaportræt i bogform.

Venlig hilsen

Jens Velling
Kommunikationschef
Aarhus Letbane I/S

e:   jve@aarhusletbane.dk

w:   letbanen.dk

Da jeg skrev bogen “Samsø Linien – Fra storme til havari og bjærgning” arbejdede jeg sammen med den daværende formand for Samsø Fonden, tidligere amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen. Han har givet min indsats følgende ord med på vejen:

Til rette vedkommende.

I forbindelse med at Samsølinien tabte licitationen om sejladsen til Samsø, ønskede bestyrelsen at få skrevet en bog om rederiet og dets historie.

Dette arbejde blev overdraget til Bjarne Jensen.

Arbejdet bestod af et meget omfattende arkivarbejde, sortering og dispinering af stoffet, indsamling af billeder, samt opsætning og varetagelse af hele processen i øvrigt.

Resultatet blev en bog, med en lang række spændende detaljer samt et godt overblik over rederiets og sejladsens historie.

Heudover kan jeg tilføje, at resultatet af Bjarnes arbejde blev en meget velskrevet og underholdende bog, som samtidig havde den kant til stoffet, som gør den læseværdig og interessant.

Jeg kan kun medgive ham vores bedste anbefaling.

Med venlig hilsen

Johannes Flensted-Jensen Daværende Formand for Samsøfonden