Erhvervsforlaget.dk – Bøger om virksomheder

Skal jeg skrive historien om jeres virksomhed? Jeres forening? Dig selv?

En bog er håndgribelig storytelling om jeres virksomhed, og hvad I har opnået indtil nu.

I kan bruge bogen fremadrettet i jeres markedsføring. Flottere visitkort får I ikke.

Lad forfatter og journalist Bjarne Jensen fra Erhvervsforlaget.dk skrive jeres bog. Jeg har erfaring med både store og små bogprojekter.

Har du planer om at få din virksomheds historie dokumenteret i bogform, så kontakt mig for et uforpligtigende møde på post@bjarnejensen.dk eller 61 69 89 96

Erhvervsforlaget.dk skriver først og fremmest bøger. Normalt står kunderne selv udgivelsen, distribution med videre.

Bogen om hvordan Aarhus Letbane blev til

Bogen_om_Aarhus_Letbane

Bogen om Aarhus Letbane er rigt illustreret med med fotograf Jens Hasses billeder

Aarhus Letbane tog mig ombord til at skrive historien bag Danmarks første letbane, der er et projekt til fire milliarder kroner, som på sigt skal blive Østjyllands svar på hovedstadsregionens S-tog.

Min samarbejdspartner på Aarhus Letbane, kommunikationschef Jens Velling, har givet bogen følgende skudsmål:

For letbaneselskabet har det været vigtigt at få etableret en grundfortælling om dette banebrydende infrastrukturprojekt. Det har Bjarne gjort på bedste vis – og på den måde har vi som selskab fået lejlighed til at fortælle vores version af historien. Min vurdering er, at vi har fået en bog om Letbanen, der også vil være relevant om mange år i et historisk perspektiv.”

Letbanen benytter især bogen i PR-øjemed, f.eks. bliver den uddelt i forbindelse med de mange oplæg og rundvisninger, som Letbanen afholder på hovedkvarteret i Banegraven i Aarhus.

Bogen om Aarhus Letbane bygger på interviews med nøglepersoner i anlægget af letbanen, politikere, der var med til at tage beslutningen, italienske banearbejdere og mange andre. Desuden indgik masser af avisartikler og andre skriftlige kilder i researchen.

Stor bog om Samsø Linien

Færgerne VESBORG og KYHOLM mødes på bogens omslagSamsø Linien hyrede mig til at skrive rederiets historie, efter det i 2008 mistede kontrakten på at stå for færgedriften mellem Samsø og Jylland og senere gav afkald på ruten til Sjælland.

Arbejdet med bogen “Samsø Linien – fra storme til havari og bjærgning” omfattede:

  • Indsamling, gennemgang og systematisering af 2.000 siders skriftligt kildemateriale.
  • Interview med 21 mundtlige kilder
  • Indsamling af fotos
  • Skrivning af teksten til næsten 200 bogsider
  • Kontakt til trykkeri og korrekturlæser

Mediet “Søfart” anmeldte bogen. Læs anmeldelsen her

Handelstandsforeningens historie

Ry Citys jubilæumsbog med tekst af Bjarne Jensen

Jeg skrev tekst til Ry Citys lille jubilæumsbog

Jeg har også arbejdet med mindre bogprojekter. I marts 2016 udgav handelsstandsforeningen Ry City jubilæumskriftet “75 år i butikkernes tjeneste”.

Jeg havde skrevet teksten til den lille bog, som var baseret på gamle protokoller, avisartikler og interviews med nuværende og tidligere formænd og bestyrelsesmedlemmer.

Bogen om Jensen

Ud over bøger for og om virksomheder har jeg skrevet Bogen om Jensen.  Bogen hylder navnet Jensen og nogle af de personer, steder og ting, der bærer det. Den udkom på Forlaget Turbine. Læs mere på Facebook.